Material de Estudio 3° Año ESB

2014

GEOGRAFÍA:

https://www.dropbox.com/s/wnaspzeh0ww4007/Gu%C3%ADa%20para%20preparaci%C3%B3n%20de%20materia%20Geografia%203.doc?dl=0

FISICO QUÍMICA:

https://www.dropbox.com/s/t2kmtop82v43691/FIS%20QUIM%203%20ORIENTACION%202014.pdf?dl=0

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:

https://www.dropbox.com/s/nbyykc15ok4nvwy/Modelo%20de%20repaso%20para%20la%20integradora%20de%20pr%C3%A1cticas%20del%20lenguaje%20-%203%20er%20a%C3%B1o%20Francoise%20Dolto.docx?dl=0

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:

https://www.dropbox.com/s/r1pkbneds61uru8/La%20poes%C3%ADa%20de%20vanguardia%20-%20TP%203er%20a%C3%B1o.docx?dl=0

CIUDADANÍA

https://www.dropbox.com/s/smnyz0ro3qqa5iw/Bibliografia%20320.pdf?dl=0

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/33jb8z3sky5df9q/0209sistema%20de%20ecuaciones%20lineales.docx?dl=0

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/2vr7e5wds8dmyqy/funcion%20lineal%202.zip

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/4irxs5bf3vlwovr/Funcion%20Lineal.docx

GEOGRAFÍA:

https://www.dropbox.com/s/e0pgnoaire9duo7/TP%20acuifero%20guarani.RTF

OPCIÓN DESCARGA:

https://mega.co.nz/#!fFJk2aKJ!7xOr53R6EcAEj0-4XbudgcglAK0xUnTYES_QGXYkPiw

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/cdbz8jr83regjhc/Interpretaci%C3%B3n%20de%20Gr%C3%A1ficos%203%C2%BA%20a%C3%B1o.docx

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:

https://www.dropbox.com/s/i8vaf43u90b3atg/El%20Matadero%20-%20Historieta.doc

MATEMÁTICA:

https://www.mediafire.com/?1h42wnvlfs4mv8l

https://www.dropbox.com/s/iepvwlxurxlez6z/ejercitacion%203%C2%BA%20a%C3%B1o%20cuadrado%20y%20cubo%20de%20un%20binomio.docx

OPCIÓN DESCARGA:

https://mega.co.nz/#!TVh2mLzR!E3iApRRngDmP0_6kndHwqCf812YTYXd_BcEyL79GPNs

INGLÉS:

DEBE SER DESCARGADO Y LUEGO DESCOMPRIMIDO:

https://www.dropbox.com/s/i9s2uvz23b677gd/IMAG0021.zip

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:

https://mega.co.nz/#!CRwABI7Z!fEZ8v8WbZirDbn_TRk-CkwTcGS5UohKJTyvRI_y674c

OPCIÓN DESCARGA:

https://www.dropbox.com/s/cbx5g8xaj1tszkc/Lejana-Cort%C3%A1zar.pdf

TÉCNICAS DE ESTUDIO:

https://www.dropbox.com/s/o1crhxu9hdilwpn/PRIMERA%20REGLA%20MNEMOT%C3%89CNICA.docx

OPCIÓN DE DESCARGA:

https://mega.co.nz/#!ac53zS6Q!hQl0dpPIRuN_u8cT3Quk0yfhyZmXE3pQRw_J_19O_MQ

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:

https://mega.co.nz/#!HUQFgIDb!s1sZxq2P3pIaK58A5vQeRnXpubZpgpETr5r7MTLjOXY

OPCIÓN DESCARGA:

https://www.dropbox.com/s/g0u5xatovzljkwn/Casa%20tomada-Cort%C3%A1zar.doc

 FÍSICO QUÍMICA:

https://www.dropbox.com/s/hl96cudm2w4m70y/CUADERNILLO%20DE%20ACTIVIDADES%203%C2%B0FISICO%20QUIMICA.pdf

https://www.dropbox.com/s/wxh8bxnr7f76udc/caratula%20primer%20hoja.pdf

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/pekcje7c8so53zv/Matematica%20Inecuaciones%203%C2%BA%20a%C3%B1o.docx

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

https://www.dropbox.com/s/4muljjvavjrrxqf/El%20fantasma%20Catherine%20Wells%20%281%29.docx

OPCIÓN:

https://mega.co.nz/#!uAh2HTJJ!dXXSmLKFfMuT83UgrKIh7baNSYf4w7SHGCWYPNKA8Jo

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/wsg0s6bcmz5ve3m/matem%C3%83%C2%A1tica%203.pdf

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

https://www.dropbox.com/s/dfw75xfe98mtfoj/Educ.%20Art%C3%ADstica%203%20a%C3%B1o%20ESB.pdf

ÓPCIÓN:

https://mega.co.nz/#!LAxGwQpD!CmOQmmDF70StU2IuaR3-0wHjO4_K43zSdKB4sDUZJI8

 

2013

FÍSICO QUÍMICA:
https://www.dropbox.com/s/uxfscxes6n781kd/TRANS%20DE%20LA%20MAT.pdf

INGLÉS:
https://www.dropbox.com/s/8tibnez9xbpio73/Alice%20in%20wonderland.doc

 

INGLÉS:

https://www.dropbox.com/s/x7aqlakqi8pzmgq/Lista%20de%20Verbos%20Irregulares%20en%20Ingl%C3%A9s.pdf

MATEMÁTICA:

https://www.dropbox.com/s/bmafmy8ahf4s6kl/T%20.P%201%203%C2%B0%20A%C3%91O%20RACIONALES.pdf

APUNTE DE FÍSICO QUÍMICA

https://www.dropbox.com/s/at3hhshw8nrl05v/ejercitacion%201%C2%B0%2C%203%C2%B0%20fisico%20quimica.docx?m

FISICO QUIMICA (MÉTODO CIENTÍFICO)

https://www.dropbox.com/s/1zbf6y7xe0ulw37/METODO%20CIENTIFICO.fisicoquimica%203%C2%B0.n%C2%B01.pdf

FÍSICO QUÍMICA: (EVOLUCIÓN MODELO ATÓMICO)

https://www.dropbox.com/s/7n4d116aiup7ra2/teoria%20evolucion%20del%20modelo%20atomico.%203%C2%B0%20fisicoquimica.pdf

Comments are closed.